Reklamın Önemi ?

Reklamın Önemi  Nedir ? Günümüzde reklam ve pazarlama, iletişimin diğer elemanları gibi işletmeler ve tüketiciler açısından vazgeçilmez bir olgu durumuna gelmiştir. Hızla değişen pazar koşulları, rekabetin günden güne artması sonucu…

Read more

Ankara Reklam Hizmetleri

Reklam Nedir ? “Reklam, bir işin malın veya bir hizmetin para karşılığında, genel yayın araçlarında, tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır” şeklindedir. Amerikan Pazarlama Birliğinin tanımı ise “Bir malın, bir…

Read more